Toppturskurs 3 dagar / 3 day ski touring course Riksgränsen (3643-623)

Toppturskurs 3 dagar / 3 day ski touring course Riksgränsen (3643-623)
Från SEK 3 495,00 kr
  • Varaktighet: 20 Timmar (cirka)
  • Plats: Riksgränsen, Kiruna
  • Produktkod: PHUX0Y

TOPPTURSKURS - 3 DAGAR

Toppturande är en svårslagen aktivitet om man gillar skidåkning, fjäll och fysisk aktivitet. Med hjälp av sin egen skidutrustning rör man sig upp för fjället för att sedan njuta av ett långt, orört åk nedförs. På många ställen i området kring Riksgränsen, både på den svenska och norska sidan, börjar stigningen direkt vid vägen eller efter en kort anmarsch. Under vår tredagars toppturskurs genomför vi till att börja med en kortare topptur där vi går igenom både utrustning och teknik följt av två heldags toppturer i området kring Riksgränsen/Narvik.

Tid: 20 timmar

Pris: 3495 kr per person inkl. guide, lavinpaket & transfer

Skidutrustning ingår ej, har du inte egen utrustning kan du hyra utrustningen här: https://riksgransen.se/skidakning/sportshop/

Förkunskapskrav: vana av att åka offpist och orka vara fysiskt aktiv under kursens tre dagar.

Ålder: Från 15 år 

Deltagare: min 2* personer, max 6 personer
*minst 2 deltagare behövs för att kursen ska genomföras, vid färre än två deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen mot full återbetalning
.

Packlista för toppturer: Hjälm, Solglasögon, Skidglasögon, Värmeplagg (Dunjacka, tjock tröja eller liknande), Mössa, Vantar, Buff/halsduk, Lunch och snacks, Varm dryck


Dag 1 13.00 - 17.00

Dag ett går vi igenom kursens upplägg och innehåll, vi bekantar oss med utrustningen vi ska använda oss av under kursens gång och går igenom säkerhetsutrustning och information. Efter en teoretisk genomgång går vi ut för att göra en kortare topptur där vi provar utrustningen, kollar närmre på säkerhetsutrustningen, och går igenom teknik. 


Dag 2 - 3 09.00 - 16.00

Kursens andra och tredje dag ger vi oss längre ut på fjällen i området kring Riksgränsen och Narvik. Vi startar vanligtvis dagen med ett kort morgonmöte där guiden informerar om dagens förväntade väder, och snöförhållanden innan vi tar transfern mot dagens destination. Vi startar toppturen från vägen och rör oss i tempo anpassat efter gruppen mot dagens åk, under dagen kommer vi stanna för att äta lunch som du själv förberett eller alt. förbeställt av din guide under föregående dag. Området kring Riksgränsen och Narvik rymmer hundratals toppar och är unikt i sitt slag med milsvida vyer av fjällvärld och fjordar. Det är en speciell känsla att vara mer eller mindre ensam på ett fjäll, och vi ser till att njuta under vårt åk tillbaks ned mot bilen innan vi beger oss hem mot Riksgränsen för att avsluta dagen.  


SKI TOURING COURSE – 3 DAYS

Ski touring is an activity perfect for you who are interested in
skiing, mountains and physical activity. Using only your own equipment you walk
up the mountain to find and enjoy a long and untouched line down. In the areas
around Riksgränsen, on both the Swedish and Norwegian side, the tour can start
directly from the side of the road or after a short distance. During the
three-day course, we will begin with a shorter ski tour where we go through the
equipment and different techniques followed by two full days of ski touring in
the areas Riksgränsen/Narvik.

Duration: 20 hours

Price: 3495 SEK per person including guide, avalanche safety equipment
and transfer.

Ski equipment is not included, if you do not have your own it is
possible to rent this in the sport shop:  https://riksgransen.se/en/skidakning/sportshop-skiduthyrning/

Prerequisites: You should have previous experience in offpiste skiing and
manage to be physically active during the three days of the course.

Age: From 15 years.

Participants: min 2* people, max 6 people

*At least two people need to participate for the tour to run, if
there are fewer than two participants, we reserve the right to cancel the
course against a full refund.

Recommended packing list: Helmet, sunglasses, ski goggles, warm clothing
(down jacket, thick sweater, layering is key), lunch, hot drink, hat, gloves,
neck warmer.

 

Day 1, 13.00-17.00

Day one we will go through the structure and content of the
course. We will get familiar with the skiing equipment that we will be using as
well as the safety equipment and go through information about touring. After a
theoretical introduction we will go on a shorter tour to try the equipment on
the mountain and looking closer into the safety equipment as well as practising
different techniques.

 

Day 2 and 3, 9.00-16.00On the second and third day of the course we will venture further
on to the mountains in the areas around Riksgränsen and Narvik. We will start
the days by having a morning meeting where the guide will inform about the
weather and snow conditions before we take the transfer to our tour
destination. The tour starts from the side of the road and the speed of the
climb will be determined and adjusted by the group’s needs. During the day we
will stop for lunch which you yourself have prepared or pre-ordered with your
guide the day before.  The area around Riksgränsen and Narvik consists of
hundreds of peaks and has mile-long views of mountains and fjords. It is a
unique feeling to be more or less alone on a mountain and we make sure to enjoy
ourselves on the ride back to the car before heading back to Riksgränsen to end
our day.