Glidare / Sliders (3630-620)

Glidare / Sliders (3630-620)
От SEK 820,00 SEK
  • Продолжительность: 90 мин. (прибл.)
  • Место встречи: Björkliden, Kiruna
  • Код предложения: PZ9SXV

Glidare

Vi åker i de flesta typer av backar samtidigt som vi utvecklar vår skidfärdighet. Mycket fart under roliga och lekfulla förhållanden.

Förkunskapskrav: Du kan åka blå och röda backar samt klarar av ankarliften själv.

Ålder: 4 – 11 år

Mötesplats: Skidskolans mötesplats utanför entrén till Hotell Fjället i Björkliden.

När: Februari 10 - Maj 7 2023

3 dagar måndag - onsdag 

3 dagar fredag - söndag

Tid: 12.45 - 14.15

I fältet "Special requirements"  på nästa sida, vänligen ange barnets förkunskaper om några. 


Slider

We ski all types of slopes while we develop our skills on skis, a lot of speed and control in playful forms.

Previous experience: You ski both blue and red slopes and handle the t-bar lift by yourself.

Meeting point: The ‘ski school meeting point’ outside the entrance to Hotell Fjället in Bjorkliden.

Age: 4 - 11 years

When: February 10 - Maj 7 2023

3 days  Monday–Wednesday 

3 days  Friday–Sunday 

Time: 12.45 – 14.15

In the field "Special requirements" on the next page, please specify the kids ski experience and/or allegies.


*We reserve the right to merge groups together when the number of participants is low (1 individual child may be put into another group if suitable).