Massage (3631-352)

Massage (3631-352)
Från SEK 575,00 kr
  • Varaktighet: 25 Minuter (cirka)
  • Plats: Riksgränsen, Kiruna
  • Produktkod: PQQ01H

Vassijaure - A classic massage softens, increases blood circulation and elasticity in muscles and joints. Consult with your therapist before treatment to adapt the massage based on your conditions and needs. Done at a leisurely pace with a relaxed flow. Can be focused on a particular problem area if necessary. 25 min 575:-, 50 min 1050:-, 75 min 1495:-


OBS. 75 min only available from 15.00


Låktatjåkka - Massage therapeutic treatment. Massage of back & shoulder followed by feet and legs with c/o Gerds liniment for extra warmth, depth and intensity to stiff musculature. 50 min 1050:-


Vassijaure - En klassisk massage mjukar upp, ökar blodcirkulation och elasticitet i muskler och leder. Konsultera med din terapeut innan behandling för att anpassa massagen utifrån dina förutsättningar och behov. Görs i ett lugnt tempo med ett avslappnat flöde. Kan vid behov fokuseras på något speciellt problemområde. 25 min 575:-,  50 min 1050:-, 75 min 1495;- 


OBS 75 min endast tillgängligt från 15.00


Låktatjåkka - Massageterapeutisk behandling. Massage av axlar & rygg följt av fötter och ben med c/o Gerds liniment för extra värme, djup och intensitet till stel muskulatur. 50 min 1050:-