Vassijaure - Classic massage 75 min (3631-352)

Vassijaure - Classic massage 75 min (3631-352)
Från SEK 1 495,00 kr
  • Varaktighet: 75 Minuter (cirka)
  • Plats: Riksgränsen, Kiruna
  • Produktkod: PKB0JT

A classic massage softens, increases blood circulation and elasticity in muscles and joints. Consult with your therapist before treatment to adapt the massage based on your conditions and needs. Done at a leisurely pace with a relaxed flow. Can be focused on a particular problem area if necessary.


En klassisk massage mjukar upp, ökar blodcirkulation och elasticitet i muskler och leder. Konsultera med din terapeut innan behandling för att anpassa massagen utifrån dina förutsättningar och behov. Görs i ett lugnt tempo med ett avslappnat flöde. Kan vid behov fokuseras på något speciellt problemområde.